7А клас

Головна » 7А клас   

Хімія

 

16.03

Вода,склад молекули, поширеність у природі.

Розчин його компоненти

§22 с.150-152

https://www.youtube.com/watch?v=ZSkwbhlM_fk

17.03

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини

§23

№ 3,4,5 с.159

 

31.03

Взаємодія води з оксидами

§24 № 2, 3,7 с.164

 

6.04

 

 

 7.04

Розрахункові задачі

4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

Повт§23

№1,2,6с.159

 

 Повт§23

№7,8с.159

Навчальні проекти

9. Дослідження якості води з різних джерел.

10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.

11. Способи очищення води в побуті.

12. Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.

13. Еколого-економічний проект «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

14.04

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори.

§24  С.160-163

№ 6с.164

21.04

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

§25С.164-166 Підготувати навч. проект за бажанням

 

Інформатика

Опрацювати п.4.4

 Українська мова

 Тема: И та і в кінці прислівників. Правопис прислівників на -о, -е утворених від прикметників і дієприкметників. Читання мовчки тексту, що містить прислівники, з’ясування ролі прислівників у мовленні.

Опрацювати параграф 31-32, виконати впр. 406, 410

Тема: Урок мовленнєвого розвитку. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування з елементами зауважень, пропозицій із використанням у реченнях-репліках дієприкметникових зворотів (наприклад: не розв’язані вчасно; не виконані належним чином; не звірені за словником, не згаяний (час) та ін.).

Складіть діалог за обраною вами темою, використовуючи дієприкметникові звороти. За­пишіть його у зошити.

Тема 1. «Доброта – це те, що може почути глухий і побачити сліпий» (Марк Твен).

Тема 2. «Рука допомоги у скрутну хвилину».

Тема 3. «Твори добро і світ стане добрішим до тебе» (Сенека).

 Українська  література

Тема: Василь Симоненко. Коротко про митця. «Лебеді материнства». Фольклорна основа поезії. Символічний зміст образу лебедів.

Опрацювати матеріал на с. , переглянути відео https://youtu.be/7GMS2GejAZE

Тема: Загальнолюдські цінності та ідеї у вірші «Ти знаєш, що ти – людина…». Романтичний порив, прагнення пошуку, відкриттів і самовідкриттів у поезії «Гей, нові Колумби й Магеллани…».

 

Вивчити напам’ять одну поезію (на вибір),  виконати тестові завдання https://naurok.com.ua/test/v-simonenko-poezi-1099.html

 

 Понеділок

 Історія України §20 ст. 136-142. Опрацювати рубрику «Перевір себе»

Інформатика Опрацювати 4.4

П'ятниця

Всесвітня історія  §21 ст. 145-151. Відповідати на запитання ст.151