7В клас

Головна » 7В клас   

Хімія

16.03

Вода,склад молекули, поширеність у природі.

Розчин його компоненти

§22 с.150-152

https://www.youtube.com/watch?v=ZSkwbhlM_fk

17.03

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини

§23

 № 3,4,5 с.159

 

31.03

Взаємодія води з оксидами

§24

№ 2, 3,7 с.164

 

  

9.04

 

  15.04

Розрахункові задачі

4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

Повт§23

№1,2,6с.159

 Повт§23№7,8с.159

Навчальні проекти

9. Дослідження якості води з різних джерел.

10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.

11. Способи очищення води в побуті.

12. Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.

13. Еколого-економічний проект «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

16.04

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори.

 

§24  С.160-163

№ 6с.164

23.04

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

§25

С.164-166

Підготувати навч. проект за бажанням

Математика

Дата проведення

Клас

Тема

Завдання

24.03

7-В геометрія

Коло. Круг

Опрацювати п.19, с.150, виконати №481, 484, с.156

26.03

7-В алгебра

Лінійне рівняння з однією змінною

Виконати № 35, 38, с.15

26.03

7-В геометрія

Дотична до кола, її властивості

Опрацювати п.20, с.159, виконати №517, 522, с.164

27.03

7-В алгебра

Розв’язування рівнянь

Виконати № 44, 46, с.15

 Понеділок

Інформатика Опрацювати 4.4

 Вівторок

Історія України §20 ст. 136-142. Опрацювати рубрику «Перевір себе»

 Середа

зарубіжна література Прочитати оповідання А.К. Дойла «Пістрява стрічка». Знайти ознаки детективу у творі

П'ятниця

зарубіжна література Записати в зошиті визначення «новели». Прочитати новелу О.Генрі «Дари волхвів»